Wiki

JSON (JavaScript Object Notation) Nedir?

Günümüz iş dünyasında veri işletmelerin en önemli varlığıdır. Bu yüzden, farklı verilerle nasıl çalışılacağını öğrenmek oldukça önemli bir hale geldi. Bu yazımızda verilerin değiş tokuş edilmesini sağlayan JSON formatını ele alacağız. JSON Nedir? JSON (JavaScript Object Notation), verileri depolamak ve değiş tokuş etmek için tasarlanmış bir veri değişim biçimidir. Başlangıçta bu format JavaScript için tasarlanmıştır. […]

Learn More

BT Modernizasyonu Nedir?

BT Modernizasyonu, günümüzün hızla gelişen dijital dünyasında önemli bir kavramdır. Rekabette önde olmak isteyen birçok işletme için temel odak noktası haline gelmiştir. BT Modernizasyonu, bir işletmenin mevcut BT sistemleri ve hizmetlerinin genel altyapısını ve operasyonlarını iyileştirmek için modern teknoloji ve teknikleri uygulama sürecini ifade eder. Modernizasyon sayesinde işletmeler, mevcut BT altyapılarını iyileştirmek için mevcut olan […]

Learn More

REST Nedir?

REST (Temsili Durum Transferi) Ne İşe Yarar? Representational State Transfer’in kısaltması olan REST (Temsili Durum Transferi), ilk olarak Roy Fielding tarafından 2000 yılındaki doktora tezinde ortaya konulmuştur. REST, birbiriyle iletişim kurabilen web servisleri ve sistemleri geliştirmeye yönelik bir mimari tarzıdır. Temelde HTTP protokolü üzerinden çalışır. İstemci ve sunucu arasında veri aktarımı sağlar. Bu özelliği ile […]

Learn More

FTP (File Transfer Protocol) Nedir?

Türkçe karşılığı Dosya Transfer Protokolü olan File Transfer Protocol (FTP), bir bilgisayar ağı üzerinden istemci ve sunucu arasında dosya transferi yapmak için kullanılan standart bir ağ protokolüdür. Başka bir ifadeyle, FTP iki bilgisayar arasında veri alışverişi yapmayı sağlayan bir protokoldür. İşletmeler, FTP ile bazı işlemleri kolaylıkla yapabilir. Örneğin; İki bilgisayar arasında veri aktarımı yapabilir. FTP […]

Learn More

iPaaS (Hizmet Olarak Entegrasyon Platformu) Nedir?

İş dünyasında bulut tabanlı teknoloji geliştikçe profesyonellik ve başarı, teknoloji ile her zamankinden daha fazla iç içe geçmiş ve işletme sahipları için giderek önemli bir araç haline gelmiştir. Bu sebeple, küçük işletmeler hizmet olarak iPaaS platformuna yönelmeye başladı. iPaaS, bulut bilişimden en iyi şekilde yararlanarak küçük işletmelerin teknoloji ihtiyaçlarına ulaşmaları için kolay ve uygun maliyetli […]

Learn More

Ara Yazılım Nedir?

Her geçen gün değişen ve gelişen iş dünyasında işletmelerin iş süreçlerinde verimliliği artırması için farklı yazılım ve donanımları entegre etmesi gerekir. Middleware (ara yazılım), işletmelerin bu ihtiyaçlarını karşılamak için ortaya çıkmış bir yazılımdır. Bu yazımızda Ara yazılım ile ilgili detaylı bilgileri ele alacağız. Ara Yazılım (Middleware) Tanımı Ara yazılım, farklı uygulama ve sistemlerin birbiriyle iletişim […]

Learn More

SAP Entegrasyonu Nedir?

Günümüz iş dünyasında, sürekli gelişen teknoloji ve artan dijital dönüşüm ihtiyacıyla birlikte işletmeler, verimliliklerini artırmak ve rekabet avantajı elde etmek için yeni çözümler arayışına girmektedirler. Bu arayışın merkezinde ise iş süreçlerinin optimize edilmesi ve farklı sistemlerin uyumlu bir şekilde çalıştırılması yer almaktadır. İşte bu noktada, SAP entegrasyonları devreye girerek işletmelere önemli fırsatlar sunmaktadır. SAP Entegrasyonu […]

Learn More

Veri Haritalama Nedir?

Günümüzde şirketlerin verilerden faydalanması ve bunları eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürmesi önemlidir, ancak kurumsal veriler hızla artmakta ve daha dağınık hale gelmektedir. Bu nedenle günümüzde iş zekası sistemleri için veri haritalama önem kazanmıştır. Veri Haritalama Nedir? Veri haritalama, bir bilgi sistemindeki verileri hedeflenen bir bilgi sistemindeki verilerle ilişkilendirme işlemidir. Birden çok veri kaynağını tek bir veri […]

Learn More

EDI Haritalama Nedir?

Elektronik Veri Değişimi (EDI), ticari belgelerin şirketler arasında standart bir formatta elektronik olarak iletilmesidir. EDI’yi basitçe tanımlamak için satın alma siparişleri veya faturalar gibi kağıt tabanlı belgelerin yerini alan standart bir elektronik form olduğu söylenebilir. Günümüzde endüstriler, satın alma siparişlerinden faturalara, teklif taleplerine, kredi başvurularına ve çok daha fazlasına kadar çeşitli belge türlerini paylaşmak için […]

Learn More