File

File Entegrasyon Konnektörü

File entegrasyon konnektörü, cron değeri ile kaydedilen çalışma oranları ile birlikte bilgisayar veya sistem üzerindeki adres ve dosya isimleri olarak adlandırılan dosyaların okunmasını sağlar. Okunan dosyalar üzerinde tek bir işlem gerçekleştirilebilir. Dosyalar incelendikten sonra MIP’de bulunan Processing Mode özelliği dosyaların okunduktan sonra silinmesine, arşivlenmesine veya sadece test amaçlı okunup kaydedilmesine olanak sağlar.

File Sender

 • File Directory: Okunacak dosya veya dosyaların bulunduğu dizin veya klasörü belirten alandır. Dosyanın konumunu ifade eder ve dosya sistemi içindeki yolu tanımlar.
 • File Name: Okunacak dosya ya da dosyaların isimlerinin yazıldığı alandır. Örneğin “mip.text”, “mip.json” veya birden fazla dosya seçilmesi gerekiyorsa “*.txt”, “mip.*” gibi aramalar ve filtrelemeler de yapılabilir.
 • Subdirectory Select: Okunacak dosyanın içinde bir alt klasör varsa bu alt klasörün adı verilerek içindeki dosyaların da işlenmesi sağlanabilir. Bu alanın doldurulması zorunlu değildir.
 • Processing Sequence: Okunan dosyaların hangi sırayla işleneceğini belirler. İşlem sırası Değiştirilme Tarihi veya Dosya Adına göre oluşturulabilir ve alfabetik veya ters alfabetik sıraya göre ayarlanabilir.
 • Processing Mode: Dosyalar okunduktan sonra ne olacağını belirtir. Üç seçenek vardır.
  • Test: Dosyaların test amacıyla okunduğunu ve okunduktan sonra başka bir işlem yapılmadığını belirtir. 
  • Delete: Okuma ve işlemler tamamlandıktan sonra dosyaların silinmesini sağlar. 
  • Archive: Okumadan sonra dosyaların “Archive Directory”de girilen adrese taşınmasını ve arşivlenmesini kolaylaştırır. Dosyalar silinmez; sadece yerleri değiştirilir.
  •  
 • Advanced – Skip Empty File: Bu değişken, dosya okuma işlemi sırasında boş dosyaların okunup okunmayacağını belirler. Seçenek seçiliyse, boş dosyalar okunmadan atlanır. Seçili değilse, belirtilen adresteki ve belirtilen adlara sahip tüm dosyalar okunur ve işlenir.
 • Advanced – Duplicate Check: Bu değişken, dosya okuma işlemi sırasında aynı dosyanın birden fazla kez okunup okunamayacağını belirler. Eğer seçenek seçili ise aynı dosya tekrar okunmayacaktır. Seçili değilse, aynı dosya birden fazla kez okunabilir ve işlenebilir.
 • Advanced – Max File Size: Bu değişken, dosya okuma işlemi sırasında dosyaların boyutlarının kontrol edilmesini sağlar. Eğer bir dosya KB cinsinden girilen değerden küçükse okuma işlemi gerçekleşir. Daha büyükse, dosya atlanır ve işlenmez.
 • Advanced – Additional Parameters: Bu değişken, belirtilen filtreler ve parametreler dışında bir parametre eklenmesini sağlar.
 • Scheduler – Cron: Bu değişken, Cron formatında tanımlanan File (Sender) servisinin çalışma aralığının ve sıklığının belirlenmesini sağlar. Cron, görevleri belirli aralıklarla veya belirli tarih ve saatlerde çalışacak şekilde zamanlamak için kullanılır.

File Receiver

file-receiver
 • File Path: Bu alan, oluşturulan dosyanın bulunacağı dizin veya klasörü belirtir. Dosyanın konumunu temsil eder ve dosya sistemi içindeki yolu tanımlar.
 • File Name: Bu alan oluşturulmak istenen dosya adının yazıldığı yerdir.
 • Add Timestamp: Bu değişken dosyayı yazarken dosya adına bir Add Timestamp ekler. Örneğin “mipFile” isimli bir dosyayı “mipFile_20231129134819022” olarak kaydeder.
 • Add Message ID: Bu değişken, dosyayı yazarken dosya adına bir MessageID değişkeni ekler. Örneğin, “mipFile” adlı bir dosyayı “mipFile_’specifiedMessageId'” olarak kaydeder.
 • File Encoding: “File encoding”, bir metin dosyasındaki karakterlerin ve metin verilerinin bilgisayar tarafından anlaşılabilir bir biçimde nasıl temsil edildiğini belirtir.
 • Temp Enable: Yazılacak dosyayı önce farklı bir konuma tanımlar, tanımlama ve dosya yazma işlemi tamamlandıktan sonra dosyayı orijinal konumuna taşır. Bu işlem dosyanın yazma işlemi tamamlanmadan başka bir servis tarafından okunmasını engeller.

Entegrasyon süreçlerinizi MIP ile kolaylaştırın!

Demo Talep Edin! Entegrasyon Çözümlerimiz