FTP

FTP Entegrasyon Konnektörü

“File Transfer Protocol”un kısaltması olan FTP, bilgisayarlar arasında dosya aktarmak için kullanılan bir ağ protokolüdür. FTP genellikle internet üzerinden dosya paylaşımı için kullanılır ve bir bilgisayardan diğerine dosya aktarımını kolaylaştırır.

FTP Sender

 • FTP Port: FTP için kullanılan standart port numarası 21’dir. Bu port FTP sunucuları ile iletişim kurmak ve dosya transfer işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılır. Ancak FTP’nin çalışma modlarına ve yapılandırmasına bağlı olarak farklı portlar da kullanılabilir.
 • File Directory: Bu alan okunacak dosyaların bulunduğu dizin veya klasörü belirtir. Dosyanın yerini belirtir ve dosya sistemi içindeki yolunu tanımlar.
 • File Name: Bu alan okunacak dosyaların isimlerinin yazıldığı yerdir. Örneğin, “mip.txt,” “mip.json,” veya çoklu dosya seçimleri için “.txt,” “mip.” gibi aramalar ve filtrelemeler gerçekleştirilebilir.
 • Subdirectory Select: Okunacak dosyada bir alt dizin varsa, içindeki dosyaları işlemek için bu alt dizinin adı verilebilir. Bu alanın doldurulması zorunlu değildir.
 • Processing Sequence: Okunan dosyaların hangi sırayla işleneceğini belirler. İşleme sırası Modified Date (Değiştirilme Tarihi) veya File Name (Dosya Adına) göre oluşturulabilir ve alfabetik veya ters alfabetik sıraya göre ayarlanabilir.
 • Processing Mode: Dosyalar okunduktan sonra ne olacağını belirtir. Üç seçenek vardır:
  • Test: Dosyaların test amacıyla okunduğunu ve okunduktan sonra başka bir işlem yapılmadığını belirtir.
  • Delete: Okuma ve ardından işleme tamamlandıktan sonra dosyaların silinmesini sağlar.
  • Archive: Okumadan sonra dosyaların “Archive Directory “de girilen adrese taşınmasını ve arşivlenmesini kolaylaştırır. Dosyalar silinmez; sadece yerleri değiştirilir.
 • Advanced – Skip Empty File: Bu değişken, dosya okuma işlemi sırasında boş dosyaların okunup okunmayacağını belirler. Seçenek seçilirse, boş dosyalar okunmadan atlanır. Seçili değilse, belirtilen adresteki ve belirtilen adlara sahip tüm dosyalar okunur ve işlenir.
 • Advanced – Duplicate Check: Bu değişken, dosya okuma işlemi sırasında aynı dosyanın birden fazla kez okunup okunamayacağını belirler. Eğer seçenek seçili ise aynı dosya tekrar okunmayacaktır. Seçili değilse, aynı dosya birden fazla kez okunabilir ve işlenebilir.
 • Advanced – Max File Size: Bu değişken, dosya okuma işlemi sırasında dosyaların boyutlarının kontrol edilmesini sağlar. Eğer bir dosya KB cinsinden girilen değerden küçükse okuma işlemi gerçekleşir. Daha büyükse, dosya atlanır ve işlenmez.
 • Advanced – Additional Parameters: Bu değişken, belirtilen filtreler ve parametreler dışında bir parametre eklenmesini sağlar.
 • Scheduler – Cron: Bu değişken, Cron formatında tanımlanan File (Sender) servisinin çalışma aralığının ve sıklığının belirlenmesini sağlar. Cron, görevleri belirli aralıklarla veya belirli tarih ve saatlerde çalışacak şekilde zamanlamak için kullanılır.

FTP Receiver

 • FTP Credential: FTP kimlik bilgileri, FTP kullanarak dosya aktarımı gerçekleştirmek için kullanılan kimlik doğrulama bilgilerini ifade eder. Önceden tanımlanmış bir kimlik bilgisinin adı verilir.
 • FTP Host: FTP host, FTP aracılığıyla dosya aktarımı için kullanılacak bilgisayarın veya sunucunun adresidir. FTP host adresi bir URL veya IP adresi olarak ifade edilir. Örneğin: FTP URL: ftp://example.com, IP Adresi: 192.168.1.1
 • FTP Port: FTP için kullanılan standart port numarası 21’dir. Bu port FTP sunucuları ile iletişim kurmak ve dosya transfer işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılır. Ancak FTP’nin çalışma modlarına ve konfigürasyonuna bağlı olarak farklı portlar da kullanılabilir.
 • File Path: Bu alan oluşturulan dosyanın bulunacağı dizin veya klasörü belirtir. Dosyanın konumunu gösterir ve dosya sistemi içindeki yolu tanımlar.
 • File Name: Oluşturulmak istenen dosya adının yazıldığı alandır.
 • Add Timestamp: Bu değişken dosyayı yazarken dosya adına bir Timestamp ekler. Örneğin “mipFile” isimli bir dosyayı “mipFile_20231129134819022” olarak kaydeder.
 • Add Message ID: Bu değişken, dosyayı yazarken dosya adına bir MessageID değişkeni ekler. Örneğin, “mipFile” adlı bir dosyayı “mipFile_’specifiedMessageId’.” olarak kaydeder.
 • File Encoding: “File encoding”, bir metin dosyasındaki karakterlerin ve metin verilerinin bilgisayar tarafından anlaşılabilir bir biçimde nasıl temsil edildiğini belirtir.

Entegrasyon süreçlerinizi MIP ile kolaylaştırın!

Demo Talep Edin! Entegrasyon Çözümlerimiz