SAP RFC

SAP RFC Entegrasyon Konnektörü

SAP RFC (Remote Function Call), SAP sistemi içindeki modüller ve sistemler arasında uzaktan iletişimi sağlamak için kullanılan önemli bir protokoldür. SAP RFC ile bağlantı kurabilme yeteneği, kurumsal süreçleri optimize etme ve veri akışını kolaylaştırma yeteneğinizi artırır. Bu özellik, SAP sisteminizdeki kaynakları etkili bir şekilde kullanmanızı sağlar.

SAP RFC Receiver

 • RFC Destination: Kullanılmak istenen ve önceden tanımlanmış (Creating SAP RFC Destination) hedef olan RFC Destination adını girin.

Creating SAP RFC Destination

 • Service Description: SAP sistemine bağlanmak ve RFC işlemlerini gerçekleştirmek için RFC destination tanımlanması gerekmektedir. Bir RFC Destination, Operations – RFC Destinations – Create section aracılığıyla tanımlanabilir. Standart bir SAP RFC bağlantısını kullanmak için aşağıdaki bilgilerin doldurulması gerekir:
 • Name: Bu alan, RFC Destination service çağırırken kullanılacak adı tanımlar.
 • Application Server: Application Server, SAP sisteminin çalıştığı sunucuyu temsil eder. SAP uygulamalarını barındıran sunucu hakkında bilgiler içerir. Bu bilgi RFC bağlantısı kurulurken iletişim kurulacak hedef sunucuyu belirtmek için gereklidir. Bu alanı doldururken genellikle bir IP adresi veya ana bilgisayar adı kullanılır. Bu bilgiler SAP istemcisini belirli bir SAP uygulama sunucusuna bağlamak için kullanılır. Örnek: Application Server: 192.168.1.100 veya sapserver.company.com
 • Client: Bir SAP RFC Destination tanımlanırken Müşteri alanı, iletişim kuran istemcinin veya bağlantının ait olduğu istemciyi belirtir. Her SAP müşterisinin belirli bir işletmeyi veya departmanı temsil eden farklı bir müşteri numarası vardır. Genellikle bu alana SAP sisteminde ilgili müşteri numarasını temsil eden sayısal bir değer girilir.
 • System Number: SAP RFC Destination tanımlanırken kullanılan System Number veya System ID değişkeni, bağlantı kurulacak SAP sisteminin belirli bir sistem numarasını belirtir. Her SAP sisteminin, SAP sisteminin üzerinde çalıştığı uygulama sunucusunu belirten bir sistem numarası vardır. Bu numara, RFC bağlantısı kurulurken SAP sistemini tanımlamak ve doğru hedef sisteme ulaşmak için kullanılır.
 • User: Bağlantı kurulacak SAP sisteminin kullanıcı adını belirtir.
 • Password: Bağlantı için yetkilendirme sağlayan, belirtilen kullanıcı adı için şifreyi belirtir.

 

 • Language: SAP sistemi ile iletişimde kullanılacak dilin kısa kodunu belirtir. Bu, hata mesajlarının SAP sistemi tarafından sağlanan dilde alınmasına olanak sağlar. Örnek: “EN” (İngilizce), “DE” (Almanca), “FR” (Fransızca)
 • Peak Limit: RFC bağlantısı üzerinden eş zamanlı olarak gerçekleştirilebilecek en yüksek işlem sayısını belirtir. Bu, aynı anda kaç işlemin yürütülebileceğini kontrol eder.
 • Pool Capacity: RFC bağlantı havuzunda aynı anda bulunabilecek maksimum bağlantı sayısını belirtir. Bağlantı havuzları, belirli bir uygulama veya işlem tarafından yönetilen, paylaşılan ve yeniden kullanılabilen bağlantılardır.
 • SAP Router: RFC bağlantısını yönlendirmek ve SAP sistemine ulaşmak için kullanılan bir SAP Yönlendirici adresini içerir. SAP Router, iki SAP sistemi arasında güvenli iletişim sağlayan bir yönlendirme hizmetidir. Bu alanın doldurulması isteğe bağlıdır.

Entegrasyon süreçlerinizi MIP ile kolaylaştırın!

Demo Talep Edin! Entegrasyon Çözümlerimiz