REST

Rest Entegrasyon Konnektörü

Rest connector, MIP aracılığıyla bir REST API’nin açılmasını sağlar. REST API, Representational State Transfer anlamına gelen REST mimarisini temel alan bir API’dir (Uygulama Programlama Arayüzü). API’ler, özellikle web tabanlı sistemlerde, farklı uygulamalar ve platformlar arasında veri alışverişi ve işlevsellik için kullanılır. REST API, HTTP protokolünü kullanarak, belirli standartları ve ilkeleri izleyerek istemciler ve sunucular arasında kaynaklara erişim sağlar.

REST Sender

 • Address: REST hizmet adresi, bir web hizmetinin temel URL yapısını ve belirli kaynakları veya hizmetleri temsil eden uç noktaları içerir. Bu adres, hizmet tarafından sağlanan işlevleri, kaynakları ve erişilebilir noktaları belirtir.
 • Method: REST hizmetlerinde “method”, HTTP yöntemi veya HTTP fiili olarak da adlandırılır. HTTP yöntemi, bir isteğin amacını belirtir ve belirli bir kaynak üzerinde gerçekleştirilecek işlemi tanımlar. RESTful hizmetleri HTTP yöntemlerini kullanarak kaynaklar üzerinde çeşitli işlemler gerçekleştirir:
  • GET: Bir kaynağı okumak için kullanılır. Kaynakları değiştirmeden sunucudan veri almak için kullanılır.
  • POST: Yeni bir kaynak oluşturmak için kullanılır. Genellikle kaynak oluşturma için kullanılır.
  • PUT: Bir kaynağı güncellemek için kullanılır. Genellikle tüm kaynağı güncellemek için kullanılır.
  • PATCH: Bir kaynağın belirli alanlarını güncellemek için kullanılır. Kaynağın tamamını değil, yalnızca belirli alanları günceller.
  • DELETE: Bir kaynağı silmek için kullanılır.
 • Keep Headers: “Keep Headers” seçeneği, bir HTTP isteğinin yanıtında alınan başlıkların saklanıp saklanmayacağını belirtir. Bu seçenek genellikle HTTP isteği ve yanıtı arasındaki başlık bilgilerini korumak veya atmak için kullanılır.
 • Synchronous Endpoint: Synchronous Endpoint genellikle hızlı yanıt gerektiren durumlar için tercih edilir. Bu seçenek kullanıldığında, bir istemci tarafından gönderilen bir istek hemen işlenir ve bir yanıt alınması beklenir. Bu, işlemlerin anında gerçekleştirildiği anlamına gelir. Aksine, bu özellik seçilmezse, bu Endpoint, Asynchronous Endpoint olarak adlandırılır ve kullanımında istemci bir istek gönderir, ancak yanıt hemen alınmaz. İstek sunucu tarafından arka planda işlenir ve bir süre sonra istemciye bir yanıt iletilir. Bu durumda, istemcinin işlemi beklemesi gerekmez ve diğer görevlere devam edebilir.

REST Receiver

 • Address: REST hizmet adresi, bir web hizmetinin temel URL yapısını ve belirli kaynakları veya hizmetleri temsil eden uç noktaları içerir. Bu adres, hizmet tarafından sağlanan işlevleri, kaynakları ve erişilebilir noktaları belirtir.
 • Method: REST hizmetlerinde “method”, HTTP yöntemi veya HTTP fiili olarak da adlandırılır. HTTP yöntemi, bir isteğin amacını belirtir ve belirli bir kaynak üzerinde gerçekleştirilecek işlemi tanımlar. RESTful hizmetleri HTTP yöntemlerini kullanarak kaynaklar üzerinde çeşitli işlemler gerçekleştirir:
  • GET: Bir kaynağı okumak için kullanılır. Kaynakları değiştirmeden sunucudan veri almak için kullanılır.
  • POST: Yeni bir kaynak oluşturmak için kullanılır. Genellikle kaynak oluşturma için kullanılır.
  • PUT: Bir kaynağı güncellemek için kullanılır. Genellikle tüm kaynağı güncellemek için kullanılır.
  • PATCH: Bir kaynağın belirli alanlarını güncellemek için kullanılır. Kaynağın tamamını değil, yalnızca belirli alanları günceller.
  • DELETE: Bir kaynağı silmek için kullanılır.
 • Keep Headers: “Keep Headers” seçeneği, bir HTTP isteğinin yanıtında alınan başlıkların saklanıp saklanmayacağını belirtir. Bu seçenek genellikle HTTP isteği ve yanıtı arasındaki başlık bilgilerini korumak veya atmak için kullanılır.
 • Synchronous Endpoint: Synchronous Endpoint genellikle hızlı yanıt gerektiren durumlar için tercih edilir. Bu seçenek kullanıldığında, bir istemci tarafından gönderilen bir istek hemen işlenir ve bir yanıt alınması beklenir. Bu, işlemlerin anında gerçekleştirildiği anlamına gelir. Aksine, bu özellik seçilmezse, bu Endpoint, Asynchronous Endpoint olarak adlandırılır ve kullanımında istemci bir istek gönderir, ancak yanıt hemen alınmaz. İstek sunucu tarafından arka planda işlenir ve bir süre sonra istemciye bir yanıt iletilir. Bu durumda, istemcinin işlemi beklemesi gerekmez ve diğer görevlere devam edebilir.
 • Authorization Type: Talep eden kullanıcının yetkili olup olmadığını belirlemek için kullanılan başlık türü. Bu başlık, talepte bulunan tarafın kimliğini sunucuda doğrulamak için kullanıcı adı ve şifreyi, bir API anahtarını veya diğer kimlik doğrulama bilgilerini içerebilir.
 • Authentication Source Name: Bu değişken, hizmetlerde kullanılan önceden kaydedilmiş kullanıcı adı ve şifre bilgilerini temsil eder. Her Each Authentication Source Name, bir kullanıcı veya uygulama için kimlik doğrulama bilgilerini içerir.

Entegrasyon süreçlerinizi MIP ile kolaylaştırın!

Demo Talep Edin! Entegrasyon Çözümlerimiz