REST Nedir?

REST (Temsili Durum Transferi) Ne İşe Yarar?

Representational State Transfer’in kısaltması olan REST (Temsili Durum Transferi), ilk olarak Roy Fielding tarafından 2000 yılındaki doktora tezinde ortaya konulmuştur. REST, birbiriyle iletişim kurabilen web servisleri ve sistemleri geliştirmeye yönelik bir mimari tarzıdır. Temelde HTTP protokolü üzerinden çalışır. İstemci ve sunucu arasında veri aktarımı sağlar. Bu özelliği ile web tabanlı uygulama programlama arayüzleri (API) oluşturmak için yaygın olarak tercih edilen bir mimari stildir.

REST mimarisinden bahsederken sıklıkla duyduğumuz terimlerden biri de RESTful servislerdir. REST mimari tarzına uyumlu sistemlere, servis arayüzlerine veya API’lere RESTful sistemler (veya RESTful API’ler) denir. Genellikle bu uygulamalar hafif, hızlı, güvenilir, ölçeklenebilir ve taşınabilir özelliklere sahiptir

REST Mimari Kısıtlamaları

Bir sistemin RESTful olması için 6 zorunlu kısıtlamayı karşılaması gerekir.

 • Tek Tip Arayüz (uniform interface)
 • İstemci – Sunucu (Client – Server)
 • Durumsuzluk (stateless)
 • önbelleğe alınabilir (cacheable)
 • Katmanlı Sistem (layered system)
 • İsteğe Bağlı Kod (code on demand)

Tek Tip Arayüz (Uniform Interface)

Tek tip arayüz, REST’in en önemli özelliklerinden biridir ve istemci-sunucu arasındaki etkileşimleri basitleştirir.

İstemci – Sunucu (client – server)

İstemci – sunucu tasarım modeli, istemci ve sunucu uygulamalarının bağımsız olarak yapılmasını ve ilgilerin ayrılmasını sağlar.

Durumsuzluk (stateless)

Durumsuzluk, istemciden sunucuya gönderilen her isteğin, isteği anlamak ve tamamlamak için gerekli tüm bilgileri içermesini zorunlu kılar.

Önbelleğe Alınabilir (Cacheable)

Önbelleğe alınabilirlik kısıtlaması, bir yanıtın kendisini açıkça veya dolaylı olarak önbelleğe alınabilir ya da alınamaz olarak işaretlemesini zorunlu kılar.

Katmanlı Sistem (Layered System)

Bileşen davranışını kısıtlamak, kodu (istemci veya sunucuda) düzenleme gereksinimini ortadan kaldırmak ve web uygulamasının güvenliğini artırmak için katmanlı bir yapıya sahip olmak gereklidir.

İsteğe Bağlı Kod (Code on Demand)

REST, uygulama veya komut dosyaları biçiminde kod indirip çalıştıracak istemci işlevselliğini genişletmeyi mümkün kılar.

REST API Entegrasyonu Nedir?

Web tabanlı hizmetler için en popüler API’lerden biri REST API’dir. REST API entegrasyonu iki veya daha fazla uygulamayı REST API’ler aracılığıyla bağlama sürecidir. API entegrasyonu sayesinde işletmeler farklı uygulamalar arasında veri akışı sağlama imkanı elde eder. Bu sayede işletmeler, dahili olarak kullandığı uygulamalar veya müşteri uygulamaları arasında kolaylıkla bağlantı kurabilir.

Örneğin, bir e-ticaret platformunda ürün envanter yönetimini otomatikleştirmek ve stok seviyelerini takip etmek için dahili depo yönetim sisteminizin tedarikçilerin sistemleriyle veri paylaşması gerekebilir. Bu noktada, Restful API’ler belirli standartları takip ederek güvenli ve verimli iletişim sağlar, böylece sistemler arası veri alışverişini etkin bir şekilde destekler.

REST’in Faydaları Nelerdir?

REST’i kullanmanın sağladığı birçok fayda vardır. Bunlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır:

 • REST, en iyi bilinen ve en anlaşılır olan protokol HTTP’yi kullanır. Bu yüzden de oldukça verimlidir.
 • REST, sistemler arasında hızlı ve verimli veri transferi sağlar.
 • Farklı platformlar ve teknolojilerle entegrasyonu kolaylaştırır.
 • REST’e ait olan web hizmetleri oldukça esnektir. Bu sayede her türlü kaynağı temsil etmek amacıyla kullanılabilirler.
 • Ölçeklenmesi kolaydır çünkü RESTful web hizmetleri birden fazla sunucuya kolay bir şekilde dağıtılabilir.

Kuruluşlar Neden API Entegrasyonuna İhtiyaç Duyar?

Son yıllarda teknolojinin hızla gelişmesiyle iş süreçlerindeki sistemler daha da karmaşık gelmiştir çünkü bir işletmenin kullandığı uygulama sayısı ciddi şekilde artmıştır. Teknolojik yenilikleri yakından takip eden ve hızla adapte olabilen başarılı bir işletme olmak için bu uygulamaların uyum içinde ve verimli bir şekilde çalışması gerekir.

Ancak, her uygulamanın verileri tutmak için kendine özgü işleme ve saklama biçimi vardır. Bu sebeple uygulamaları entegre etmeden, her bir sistemin veriyi kendi formatında anlaması ve işlemesi mümkün değildir. Entegrasyon, bu uygulamaları birbirine bağlayarak farklı sistemler arasında veri akışını mümkün hale getirir ve uygulamaların uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlar.

Sıfırdan bir API entegrasyon projesi oluşturmak, işletmeler için hem zaman hem de maliyet açısından büyük bir yük olabilir. Bu durumda, en baştan başlamak yerine kullanıma hazır entegrasyon çözümlerini tercih etmek daha uygun bir seçenektir.

MIP, işletmelere hazır entegrasyon çözümleri sunan bir entegrasyon platformudur. MIP ile işletmeler, zaman kaybetmeden ve uygun maliyetlerle entegrasyonlarını oluşturup yönetmeye başlayabilirler. İşletmenizin entegrasyon ihtiyaçlarını karşılamak ve MIP hakkında daha fazla bilgi edinmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Subscribe to our newsletter to dive integration world!

Join our exclusive newsletter community for insider tips, industry updates, and the latest trends in integration technology.