SFTP

SFTP Entegrasyon Konnektörü

 SFTP olarak kısaltılan “SSH File Transfer Protocol” bilgisayarlar arasında dosya aktarımı için kullanılan güvenli ve şifreli bir dosya aktarım protokolüdür. SFTP, dosya aktarımı ve yönetimi için kullanılırken aynı zamanda veri güvenliğini de sağlar. Bu protokol SSH (Secure Shell) üzerinden çalışır ve verileri şifreleyerek güvenli bir iletişim ortamı sağlar. MIP’in SFTP özelliği sayesinde dosya okuma işlemleri SFTP kullanılarak gerçekleştirilebilmektedir.

SFTP Sender

 • Authentication Method: Bağlantı sırasında kullanılacak kimlik doğrulama yönteminin seçilmesine olanak sağlar.
 • SFTP Credential: SFTP Credential, SFTP kullanarak dosya aktarımlarını gerçekleştirmek için kullanılan kimlik doğrulama bilgilerini ifade eder. Daha önce tanımlanmış bir kimlik bilgisinin adı sağlanır.
 • SFTP Host: SFTP host, SFTP üzerinden dosya aktarımı için kullanılacak bilgisayar veya sunucunun adresidir. Bir SFTP ana bilgisayarı, bir SFTP sunucusunu temsil eder. SFTP host adresi bir URL veya IP adresi olarak ifade edilir. Örneğin: SFTP URL’si: ftp://example.com, IP Adresi: 192.168.1.1
 • SFTP Port: SFTP kullanırken yaygın olarak kullanılan standart port numarası 22’dir. SFTP, SSH üzerinden çalıştığı için SSH’nin standart port numarasını kullanır. Ancak belirli bir sistemin veya sunucunun yapılandırmasına bağlı olarak SFTP farklı bir bağlantı noktası numarası kullanabilir.
 • File Directory: Bu alan, okunacak dosyaların bulunduğu dizini veya klasörü belirtir. Dosyanın konumunu belirtir ve dosya sistemi içindeki yolu tanımlar.
 • File Name: Okunacak dosyaların adlarının yazıldığı alandır. Örneğin, “mip.txt”, “mip.json” veya birden fazla dosya seçimi için “.txt” “mip” gibi aramalar ve filtreler gerçekleştirilebilir.
 • Subdirectory Selection: Okunacak dosyada bir alt dizin varsa, içindeki dosyaların işlenmesi için bu alt dizinin adı verilebilir. Bu alanın doldurulması zorunlu değildir.
 • Processing Order: Okunan dosyaların işleneceği sırayı belirler. İşleme sırası, Date Modified veya File Name göre oluşturulabilir ve alfabetik veya ters alfabetik sıraya göre ayarlanabilir.
 • Processing Mode: Dosyalar okunduktan sonra ne olacağını belirtir. Üç seçenek var:
  • Test: Dosyaların test amaçlı okunduğunu, okunduktan sonra herhangi bir işlem yapılmadığını belirtir.
  • Delete: Okuma ve sonraki işlemler tamamlandıktan sonra dosyaların silinmesini sağlar.
  • Archive: Dosyaların okunduktan sonra “Archive Directory” alanına girilen adrese taşınmasını ve arşivlenmesini kolaylaştırır. Dosyalar silinmez; konumları basitçe değiştirilir.
 • Advanced – Skip Empty File: Bu değişken, dosya okuma işlemi sırasında boş dosyaların okunup okunmayacağını belirler. Seçenek seçilirse boş dosyalar okunmadan atlanır. Seçilmediği takdirde belirtilen adresteki ve belirtilen adlardaki tüm dosyalar okunur ve işlenir.
 • Advanced – Duplicate Control: Bu değişken, dosya okuma işlemi sırasında aynı dosyanın birden fazla okunup okunamayacağını belirler. Seçenek seçilirse aynı dosya tekrar okunmayacaktır. Seçilmezse aynı dosya birden çok kez okunabilir ve işlenebilir.
 • Advanced – Maximum File Size: Bu değişken, dosya okuma işlemi sırasında dosya boyutlarının kontrol edilmesini sağlar. Eğer dosya KB’ye girilen değerden küçükse okuma işlemi gerçekleşir. Daha büyükse dosya atlanır ve işlenmez.
 • Advanced – Additional Parameters: Bu değişken, belirtilen filtre ve parametreler dışında bir parametrenin eklenmesine olanak sağlar.
 • Scheduler – Cron: Bu değişken, tanımlanan File (Sender) hizmetinin Cron formatında çalışma aralığını ve sıklığını belirlemeye olanak sağlar. Cron, görevleri belirli aralıklarla veya belirli tarih ve saatlerde çalışacak şekilde planlamak için kullanılır.

SFTP Receiver

 • Service Description: MIP’in SFTP alıcı özelliği sayesinde dosya yazma ve iletim işlemleri SFTP kullanılarak gerçekleştirilebilmektedir.
 • Authentication Method: Bağlantı sırasında kullanılacak kimlik doğrulama yönteminin seçilmesine olanak sağlar.
 • SFTP Credential: SFTP Credential, SFTP kullanarak dosya aktarımlarını gerçekleştirmek için kullanılan kimlik doğrulama bilgilerini ifade eder. Daha önce tanımlanmış bir kimlik bilgisinin adı sağlanır.
 • SFTP Host: SFTP host, SFTP üzerinden dosya aktarımı için kullanılacak bilgisayar veya sunucunun adresidir. SFTP host, bir SFTP sunucusunu temsil eder. SFTP host adresi bir URL veya IP adresi olarak ifade edilir. Örneğin: SFTP URL’si: ftp://example.com, IP Adresi: 192.168.1.1
 • SFTP Port: SFTP kullanırken yaygın olarak kullanılan standart port numarası 22’dir. SFTP, SSH üzerinden çalıştığı için SSH’nin standart port numarasını kullanır. Ancak belirli bir sistemin veya sunucunun yapılandırmasına bağlı olarak SFTP farklı bir bağlantı noktası numarası kullanabilir.
 • File Path: Bu alan, oluşturulan dosyanın bulunacağı dizini veya klasörü belirtir. Dosyanın konumunu belirtir ve dosya sistemi içindeki yolu tanımlar.
 • File Name: Oluşturulmak istenen dosya adının yazılacağı alandır.
 • Append Timestamp: Bu değişken, dosyayı yazarken dosya adına bir Append Timestamp ekler. Örneğin “mipFile” adlı dosyayı “mipFile_20231129134819022” olarak kaydeder.
 • Add Message ID: Bu değişken, dosyayı yazarken dosya adına bir MessageID değişkeni ekler. Örneğin, “mipFile” adlı dosyayı “mipFile_’specifiedMessageId'” olarak kaydeder.
 • File Encoding: “File encoding”, bir metin dosyasındaki karakterlerin ve metin verilerinin bilgisayar tarafından anlaşılabilecek bir biçimde nasıl temsil edildiğini belirtir.
 • Temp Enable: Öncelikle farklı bir konuma yazılacak dosyayı tanımlar, tanımlama ve dosya yazma işlemi tamamlandıktan sonra dosyayı orijinal konumuna taşır. Bu işlem, dosyanın yazma işlemi tamamlanmadan başka bir servis tarafından okunmasını engeller.

Entegrasyon süreçlerinizi MIP ile kolaylaştırın!

Demo Talep Edin! Entegrasyon Çözümlerimiz