Veri Haritalama Nedir?

Günümüzde şirketlerin verilerden faydalanması ve bunları eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürmesi önemlidir, ancak kurumsal veriler hızla artmakta ve daha dağınık hale gelmektedir. Bu nedenle günümüzde iş zekası sistemleri için veri haritalama önem kazanmıştır.

Veri Haritalama Nedir?

Veri haritalama, bir bilgi sistemindeki verileri hedeflenen bir bilgi sistemindeki verilerle ilişkilendirme işlemidir. Birden çok veri kaynağını tek bir veri ambarında birleştirmek için, bunları veri haritalama yoluyla birbirine bağlamak gerekir. Veri haritalama, iş analizi, tahmin ve iş karar verme süreçlerini doğrudan etkiler.

Veri haritalamanın amacı, iş zekası sistemlerinin bilgiye sorunsuz bir şekilde erişebilmesi ve bunları analiz edebilmesi için büyük ve karmaşık veri kümelerini normalleştirmektir. Bu nedenle, veri işleme, bir şirketteki verilere kuş bakışı ihtiyaç duyan bir iş zekası sistemi için önemlidir.

Veri Haritalama Neden Önemli?

 • Uçtan uca süreç görünümü

Veri haritalama, çalışanların ne yaptıklarını ve ne yapmaları gerektiğini anlamalarına yardımcı olur. Alınan kararların müşteriyi nasıl etkilediğini görmenizi sağlar. Veri haritalama, şirketinizi 365 derece görmenizi ve değerlendirmenizi sağlar.

 • Operasyonlarınızı iyileştirmeye yardımcı olur

Veri haritalama, çalışanların bir sorunla karşılaştıklarında yanıtları kendilerinin bulmasını sağlar. Süreç haritaları, ne yapılması gerektiğini göstererek ayrıntılı bilgi sağlar.

 • Riskleri belirlemeye ve azaltmaya yardımcı olur

Süreç haritaları, iş içinde riskin nerede tanımlandığını ve riski azaltmak için hangi kontrollerin yürürlükte olduğunu veya olması gerektiğini belirlemek ve göstermek için kullanılabilir.

 • Karmaşık verilerin optimizasyonuna izin verir

Birden çok kaynaktan gelen çeşitli veri akışlarıyla veri uyumluluğu potansiyel bir sorundur. Veri haritalama aracı, yerleşik araçlarla karmaşık veriler sağlayarak dönüştürme sürecini basitleştirir.

 • Müşteri ilişkileri yönetimine katkıda bulunur

Veri haritalama, müşterilerinizle ilgili veriler için tek bir doğruluk kaynağı oluşturmanıza yardımcı olur. Müşteri tercihleri ve davranışları hakkında daha derin içgörüler elde etmenizi sağlar.

 • İnsan hatasını azaltır

Tam otomatik veri işleme araçları, verileri sizin için dönüştürür ve çeşitli veri türlerini destekler. Bu nedenle insan hatalarını azaltır ve zamandan tasarruf sağlar.

Veri Haritalama Nasıl Çalışır?

Veri eşleme, aralarında bağlantılar oluşturmak için farklı sistemlerden ve uygulamalardan gelen bilgileri eşleştirerek çalışmaktadır. Günümüzde işletmelerin uyguladığı veri yönetimi ve entegrasyon stratejilerinin önemli bir parçasıdır. Veri eşleme, işletmelere doğruluk ve tutarlılık sağlayarak bir sistemden diğerine veri aktarımı için açık bir yol sağlamaktadır.

Süreç, genellikle iki sistem arasındaki tutarsızlıkları tespit eden ve uzlaştıran otomatik araçlar kullanır. Bu araçlarla verilerin bir sistemden diğerine çıkarılmasını, dönüştürülmesini ve yüklenmesini (ETL) sağlar. İşletmeler, el işçiliğini ortadan kaldırırken ve veri entegrasyonu geçiş ve yönetişim süreçlerini otomatikleştirirken, veri eşleme yoluyla değerli kaynakları serbest bırakır. Buna ek olarak, bulut ve şirket içi verileri ve uygulamaları birbirine bağlayarak kullanıcıların ihtiyaç duyduğu verilere hızlıca ulaşmasını sağlar.

Yaygın Olarak Kullanılan Veri Haritalama Teknikleri Nelerdir?

Üç ana veri haritalama tekniği vardır.

 • Manuel veri işleme

BT uzmanlarının, veri kaynağından hedef şemaya giden bağlantıları manuel olarak kodlaması gerekir. Veri sistemleri büyüdükçe daha karmaşık hale gelirler. Bu nedenle, manuel kodlayıcılar veri haritalama gereksinimlerini karşılayamaz, bu nedenle veri ekiplerinin otomatik çözümler kullanması gerekir.

 • Şema eşleme

Çok fazla insan müdahalesi olmadan benzer şemaları bir araya getirmek için yazılımı kullanan yarı otomatik bir veri haritalama stratejisidir. Yazılım, verileri eşleştirmek için veri kaynaklarını ve hedef şemayı karşılaştırır. Daha sonra bir BT uzmanı yapılan bağlantıları kontrol eder ve gerekli ayarlamaları yapar.

 • Tam otomatik veri işleme

Veri haritalama görevleri için kodsuz bir sürükle ve bırak arabirim aracı sağlar. Teknik olmayan iş profesyonelleri kullanabilir.

Veri Haritalamanın Avantajları Nelerdir?

Veri haritalama araçları, işletmelere birçok fayda sağlamaktadır. En önemli faydalarından bazıları ise aşağıdaki gibidir:

 • Doğruluk Artar

Data mapping, farklı sistemler arasındaki verilerin doğru bir şekilde haritalanmasını sağlayarak hata riskini azaltır ve veri analizinin kalitesini artırır.

 • Veri Analizi Kolaylaşır

Data mapping, veri analizi için gerekli süreçleri otomatikleştirerek manuel çaba miktarını azaltır. Bu sayede, işletmeler hedef verileri hızlı ve doğru bir şekilde analiz ederek zamandan tasarruf ederler.

 • Bilgi Alışverişini Basitleştirir

Veri haritalama, iletişim için ortak bir şema sağlayarak farklı sistemlerin veri paylaşımını kolay bir hale getirir. Bu, işletmelerin farklı verileri ve uygulamaları birbirine daha kolay bağlamasını sağlar.

 • Güvenlik Artar

Veri haritalama araçları, sadece yetkili kullanıcıların verilere erişmesine izin vererek verilerin korunmasını sağlar.

Veri Haritalama Aracı Seçerken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Doğru veri haritalama aracını seçmek, proje gereksinimlerine göre farklılık gösterir. Veri eşleme araçlarının ihtiyaçlarınıza uygun pek çok özelliği vardır, ancak iyi bir veri eşleme aracının üç temel özelliği olmalıdır.

Kodsuz veri haritalama

Kodlama bilgisi olmayan kullanıcılar, veri eşleme görevlerini gerçekleştirebilir ve sürükle-bırak arayüzü sayesinde projelerinde kolayca değişiklik yapabilir. Kodlanmamış otomasyon, herhangi bir karmaşıklıktaki verileri kolayca eşler ve insan hatası olasılığını ortadan kaldırır.

Otomatik veri haritalama ve dönüştürme

Verilerin eşleştirilebilmesi için önce verilerin farklı uygulama formatlarından dönüştürülmesi gerekir. Bu işlem zaman aldığından, çoğu veri eşleme aracı, önceden tanımlanmış tümleştirmelerden oluşan yerleşik bir kitaplık içerir.

Çeşitli yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veri türleri için destek

Veri haritalama, çok çeşitli yapılandırılmış biçimlerdeki verileri desteklemelidir. Çoğu işletmenin yapılandırılmış verileri yapılandırılmamış veri kaynaklarıyla entegre etmesi gerekir. şirketlerin kullandığı tüm kurumsal uygulamalar için bağlantı sağlayabilmelidir.

Bu bilgiler ile işletmelerdeki entegrasyon süreçleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyebilirsiniz. Bu noktada MIP size yardımcı olabilir. MIP entegrasyonunuzu API’ler aracılığıyla oluşturmanıza yardımcı olan önceden oluşturulmuş bağlayıcılara sahip bir IPaaS aracıdır. Hakkımızda daha fazla bilgi edinin!

Subscribe to our newsletter to dive integration world!

Join our exclusive newsletter community for insider tips, industry updates, and the latest trends in integration technology.