Bulut Entegrasyonu Nedir?

Bulut entegrasyonu, işletmelerin verilerini entegre etme süreçlerine dair büyük bir farklılık getirdi. Bulutun ortaya çıkması, işletmelerin veri silolarını ortadan kaldırmasını ve karmaşık süreçlerinin üstesinden gelmesini sağladı. Farklı sistemleri birbirine bağlayarak veri akışı sağlamak isteyen şirketlere yeni fırsatlar yarattı. Bu fırsatlardan bazıları aşağıdaki gibidir:

 • Bulut sistemler ile şirket içi sistemleri birleştirme yeteneği,
 • Verilerin gerçek zamanlı görüntüleme ve tam kontrol,
 • Verilerin paylaşılması, erişilmesi ve saklanması konusunda esneklik,
 • İşletmelerin değişen ihtiyaçlarına ve pazardaki değişikliklere uyum sağlayan ölçeklenebilirlik,

Bulut entegrasyona dair daha fazla bilgi edinmek için blogu okumaya devam edin.

Bulut Entegrasyonu Ne Anlama Geliyor?

iPaaS olarak da bilinen bulut entegrasyonu, şirketlerin bulut altyapılarına geçiş yaparken karşılaştıkları farklı platformlar, uygulamalar ve veri kaynakları arasındaki uyumsuzlukları ortadan kaldırmayı amaçlar. Başka bir ifadeyle, farklı platform, uygulama ve veri kaynaklarını birbirine bağlayarak gerçek zamanlı bir veri süreci sağlar. Bu, bir organizasyonun farklı bulut hizmetlerini, yazılımlarını ve uygulamalarını birleştirerek daha etkili bir bütün haline getirmesini mümkün kılar. Böylece, şirketler verilerini daha iyi yönetebilir, süreçlerini optimize edebilir ve müşteri deneyimini geliştirebilir.

Bulut Entegrasyonu Neden Önemli?

Bulut entegrasyon, veri silolarını kaldırmak, veri görünürlüğünü artırmak ve iş süreçlerini optimize etmek amacıyla geliştirilmiş bir çözümdür. Bulut tabanlı uygulamalar arasında veri paylaşımını ve bilgi bileşenlerini birleştirmeyi amaçlayan veri entegrasyon araçlarıyla geliştirilmiştir. Farklı uygulama ve sistemleri birbirine bağlayarak veri süreçlerini otomatikleştirmeye yardımcı olur. Aynı zamanda, manuel müdahale ihtiyacını ortadan kaldırır. Bu açıdan baktığımızda, bulut entegrasyonu, işletmelerin karmaşık verileri yönetmesi, sıkıcı süreçleri otomatikleştirmesi ve bulut çözümlerinden en iyi şekilde yararlanması için daha verimli bir yol sunar.

Bulut Entegrasyonu Türleri

Bulut entegrasyonun, her işletmenin ihtiyaçlarına bağlı olarak fark şekillerde kullanılması mümkündür. İşletmenin, buluttan buluta entegrasyon, buluttan şirket içi entegrasyon veya her ikisini de içeren hibrit entegrasyona ihtiyacı olabilir. Kısacası entegrasyonlar, veriler ve uygulamalar farklı iş ihtiyaçlarına hitap edebilir. Burada önemli olan doğru çözümü bulmak için işletmenin ihtiyaçlarını iyi anlamak ve en uygun çözümü seçmektir. İşletmeler tarafından yaygın olarak kullanılan entegrasyon türleri aşağıdaki gibidir:

 • Veri Entegrasyonu

Veri entegrasyonu, farklı kaynaklardan gelen verilerin kolayca bir araya getirilmesini, işlenmesini ve dönüştürülmesini sağlama sürecidir. Farklı veri kaynaklarından gelen bilgilerin birleştirilmesini ve uyumlu bir veri modeli oluşturulmasını hedefler. Bu süreç, veri silolarını ortadan kaldırarak verilere dair gerçek zamanlı, tek ve tutarlı bir görünüm elde etmeyi sağlar.

 • Uygulama Entegrasyonu

Uygulama entegrasyonu, farklı iş uygulamalarının birlikte çalışmasını ve aralarında veri alışverişi yapmasını sağlayan bir entegrasyon türüdür. Uygulamaların birlikte çalışabilirliğini sağlamak ve iş birliğini artırmak amacıyla kullanılır. Örneğin, müşteri siparişleri ile lojistik yönetim sistemleri arasında uygulama entegrasyonu, tedarik zinciri yönetimini daha etkili kılar.

 • Buluttan Buluta Entegrasyon

Bu entegrasyon türü, farklı bulut hizmet sağlayıcıları arasında veri ve uygulama entegrasyonunu ifade eder. Bulut tabanlı CRM sistemi ile bulut tabanlı bir muhasebe yazılımının entegre edilmesi buna bir örnektir. Bulut tabanlı sistemlerin birbirine bağlanması iş süreçlerinin yürütülmesini daha kolay bir hale getirmektedir. Bu sayede görevler daha etkili ve bütünlük sağlayacak şekilde yönetilmektedir.

 • Buluttan Şirket İçi Entegrasyon

Bu entegrasyon, bulut hizmetleri ile şirket içi sistemler arasında bir köprü görevi görür. Örneğin, şirket içi bir veri tabanıyla bulut tabanlı bir depolama hizmeti arasında entegrasyon sağlar. Böylece, sistemler arasında verilerin güncel ve tutarlı olmasını sağlar.

 • Hibrit Entegrasyon

Hybrid entegrasyon, hem buluttan buluta hem de buluttan şirket içine entegrasyonu kapsayan bir yaklaşımı temsil eder. Bu tür entegrasyon, özellikle karma bir altyapı kullanımını tercih eden şirketler için idealdir. Karma entegrasyon, iş süreçlerini optimize ederken aynı zamanda gelişmiş güvenlik ve uyumluluk avantajları sunar.

Bulut Entegrasyonunun Faydaları Nelerdir?

 • İşletmeler, bulut entegrasyonuyla verileri paylaşma, depolama ve erişme yöntemlerinde esneklik elde ederler. Örnek verecek olursak, bulut entegrasyon verilerin nerede depolandığından bağımsız olarak tüm verilere dair tek bir görünüm oluşturur. Gerçek zamanlı bu görünürlük işletmelerin süreçlerini optimize etmesini sağlar.
 • Bulut entegrasyonu, ölçeklenebilir özelliklere sahiptir. Bu özellik sayesinde, işletmeler hızlı değişimler karşısında talebi karşılama kapasitelerini artırarak piyasa koşullarına uyum sağlamaktadırlar. Bulut entegrasyonu işletmelerin daha ölçeklenebilir olmasını sağlar.
 • İşletmelerin tüm bulut tabanlı uygulamalarını ve şirket içi sistemlerini tek bir birleşik ortamda birleştirmesine yardımcı olur.
 • Rekabet avantajını artırır.
 • İç iletişimi kuvvetlendirir.

Doğru Bulut Entegrasyonunu Nasıl Seçersiniz?

Bulut entegrasyonunu BT sisteminize uygularken, hangi tür entegrasyonun iş hedeflerinizi en iyi şekilde karşılayacağını düşünmek önemlidir. Her bulut entegrasyonu türünün kendine göre güçlü ve zayıf yönleri vardır ve özel ihtiyaçlarınız için doğru olanı seçmek önemlidir.

İşletmeniz için doğru bulut entegrasyonu türünü seçmenin en iyi yolu, özel ihtiyaçlarınızı ve gereksinimlerinizi analiz etmektir. Hangi entegrasyon türünün daha verimli olmanıza, daha doğru veriler sağlamanıza, BT harcamalarınızı azaltmanıza ve süreçlerinizi kolaylaştırmanıza yardımcı olacağını düşünün.

Bulut entegrasyonu çözümü seçerken göz önünde bulundurulması gereken bazı ek faktörler şunlardır:

 • BT ortamınızın boyutu ve karmaşıklığı
 • Entegre etmeniz gereken veri türü
 • Kullanabileceğiniz bütçe
 • İhtiyacınız olan destek düzeyi

Bu faktörleri göz önünde bulundurduktan sonra farklı bulut entegrasyon çözümlerini değerlendirmeye başlayabilirsiniz.

MIP, modern işletmelerin entegrasyon ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış yenilikçi bir iPaaS (Integration Platform as a Service) platformudur. Hazır entegrasyon paketleriyle firmaların çaba, maliyet ve emek açısından daha verimli bir şekilde entegrasyon ihtiyaçlarını karşılayan MIP, işletmelere entegrasyon süreçlerini optimize etme ve karmaşıklığı azaltma konusunda benzersiz bir çözüm sunar.

Hazır entegrasyon paketlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için bizimle iletişime geçin.

Subscribe to our newsletter to dive integration world!

Join our exclusive newsletter community for insider tips, industry updates, and the latest trends in integration technology.