B2B Entegrasyonu Nedir?

Yavaş, verimsiz ve hataya açık oldukları için manuel süreçler dijital ve bağlantılı dünyamızda artık sürdürülebilir değil. B2B (Business to Business) entegrasyonu, manuel süreçleri ortadan kaldırmak ve tedarikçiler ile müşterilerin elektronik ortamda iş belgeleri alışverişinde bulunmalarını sağlamak için geliştirilmiştir. Ticaret ortaklarının ekosistemlerinin birlikte etkin bir şekilde çalışmasını ve işbirliği yapmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Temel ve basit bir B2B entegrasyon tanımı, “iki veya daha fazla kuruluş arasında otomatik iş iletişimi” olacaktır. Aslında B2B entegrasyonu, müşteriler, tedarikçiler ve diğer iş ortaklarıyla çalışma şeklinizi her açıdan iyileştirecek bir teknoloji mimarisi sağlar.

Günümüzün küresel iş ekosistemi, şirketlerin müşterilerle, ortaklarla, tedarikçilerle ve hizmet sağlayıcılarla bağlantı kurmasını, iletişim kurmasını ve işbirliği yapmasını gerektiriyor. Her kuruluş, ticaret ortaklarıyla dosya ve mesaj alışverişi yapmak için kendi yaklaşımını benimser. Bu, her işletmenin farklı biçimler, B2B protokolleri ve güvenlik ve yönetişim hususları gerektiren farklı bir sistem, bulut ve uygulama karışımı kullandığı anlamına gelir. B2B entegrasyonu, birbiriyle iletişim kuramayan bu farklı teknolojiler arasında iletişim kurmasına ve işle ilgili kritik bilgileri sorunsuz bir şekilde değiş tokuş etmesine yardımcı olur.

B2B Entegrasyon Neden Önemlidir?

Dijitalleşmeyle birlikte işletmelerin iş yapış ve çalışma şekilleri büyük oranda değişti. Günümüzde müşteriler ve iş ortakları konumları veya kullandığı teknoloji ne olursa olsun sağlıklı bir iletişim ve iş birliği kurmak istemektedir. Bu ise B2B Entegrasyonu ile mümkün olmaktadır. B2B Entegrasyonu işletmeler arasında gerçekleşen işlemleri yürütmeyi kolaylaştırdığı ve otomatikleştirdiği için işletmeler için oldukça önemli bir hale gelmektedir. Tüm bunlar işletmeye daha fazla büyüme, yenilik, kârlılık ve kurumlar arasındaki işlemelerde hız kazandırmaktadır.

B2B Entegrasyon Türleri

İki ana B2B entegrasyonu türü vardır: veri düzeyinde entegrasyon ve kişi düzeyinde entegrasyon. Bu bölüme kadar B2B entegrasyonundan bahsederken en çok veri seviyesinden bahsetmiştik. Ancak entegrasyonun insan rolünü dikkate almak da kritik derecede önemlidir.

 • Veri Düzeyinde Entegrasyon

Veri düzeyinde entegrasyon, siparişten nakde veya tekliften faturaya süreçteki tüm işlemleri içerebilen harici uygulamalar arasındaki otomatik belge alışverişidir. Kısaca, kağıt belgelerden dijital belgelere geçiş sürecidir ve ticari ortaklar arasında belge alışverişinin otomatikleştirilmesini içerir. Güvenli bir protokol kullanarak bu entegrasyon düzeyini bağlamak ve belgeleri her bir ticari ortağın uygulaması tarafından okunabilecek şekilde dönüştürmek, yüksek derecede otomasyon gerektirir.

 • Kişi Düzeyinde Entegrasyon

Kişi düzeyinde entegrasyon, iş süreçlerinde farklı şirketlerdeki kişiler arasında B2B işbirliğine olanak tanır. Bu düzeyde entegrasyon, profilleri yönetmek ve performansla ilgili verileri yakalayıp paylaşmak için çeşitli muhatap yönetim yetenekleri gerektirir. Diğer işbirlikçi sorunlar da dahil olmak üzere izlenebilirlik ve denetim kontrolü sağlayan kişi düzeyinde entegrasyon araçları, gelişmiş ilişki yönetimi için kullanışlıdır.

İyi bir B2B entegrasyon platformu, her iki entegrasyon türüne de ulaşmak için çok çeşitli yetenekler sağlar.

B2B Entegrasyonu Nasıl Çalışır?

Standart bir B2B entegrasyon sürecinin dört bileşeni vardır: Kaynak Uygulama, Veri Formatı, Taşıma Protokolü ve Hedef Uygulama.

 • Kaynak Uygulama

Kaynak uygulamadan çekip güvenli bir veri hareketi ve entegrasyon platformu aracılığıyla harici uygulamaya aktarmakla başlar . Bu verilerin çekilme şekli, uygulamanın kendisine bağlıdır. API’ler, bazı yazılım çözümleri için bu adımı sağlar ve bazı çözümler geleneksel ara yazılım teknolojisini kullanır. Bugünün teknolojisi, bu uygulamalardan birinin veya her ikisinin bulut tabanlı, şirket içi veya hibrit olabileceği anlamına gelir. B2B hizmetleri ve platform sağlayıcıları, hibrit entegrasyon senaryolarını ve bulut entegrasyonunu desteklemelidir.

 • Veri Formatı

Belge değişimi sırasında karşılaşılan sorunlardan biri de standardize edilmemiş belge türlerinin firmalar arası iletişimi engellemesidir. Pek çok sektör kendi tescilli formatını geliştirmiştir ve bunlar bile bulundukları yere göre değişiklik gösterebilir. Küresel şirketler, hedef uygulama işleme belgelerinin bunları otomatik olarak alabilmesi ve veri akışını verimli bir şekilde sürdürebilmesi için çok çeşitli veri biçimleri için desteğe ihtiyaç duyar. Bu nedenle, B2B entegrasyon çözümünde veri dönüştürme ve haritalama kritik öneme sahiptir.

 • Taşıma Protokolü

Ticaret ortakları, bilgi alışverişi için bir iletişim kanalı veya protokolü üzerinde anlaşmalıdır. Bir ticari ortak taşıma mekanizması belirlerken genellikle endüstride yaygın olarak kullanılan mekanizmayı seçerler ancak mesajın gönderilme şekli, iletilecek verilerin özelliklerine bağlıdır. Mesajın özelliğine göre farklı taşıma protokolleri belirlenebilir ancak herhangi bir protokolü destekleyen B2B entegrasyon çözümlerini kullanan firmalar iş süreçlerinde daha avantajlıdır.

 • Hedef Uygulama

B2B entegrasyonunun son adımı, iş ortaklarının birbirlerine gönderdikleri verileri alıp doğru işleyebilen ve iş sistemlerine entegre edebilen hedef uygulamayı kullanmaktır. Hedef uygulama, verileri orijinal standartlaştırılmış biçimden ekosistem genelinde erişilebilen bir biçime güvenilir bir şekilde dönüştürebilmelidir.

B2B Entegrasyonunun Faydaları Nelerdir?

İşletmelerin çoğu farklı şirketlerle ticari ortaklıklar kurmaktadır. B2B entegrasyonu, şirketler arasında kurulan iş ilişkisinin dijital dönüşümünü temsil eder. Başarılı bir B2B entegrasyon çözümü, çoğu daha önce mümkün olmayan avantajlar sağlar:

 • Manuel yöntemlere göre işlem süresi ve işlem maliyetleri azalır.
 • İnsan kaynaklı hatalar azalır.
 • Üretimde kullanılan envanterin azalmasına rağmen verimlilik artar.
 • Ticari ortaklar arasında yakın ve güçlü ilişkiler kurulur.
 • Performans yönetimi geliştirildi.
 • B2B verilerinin kontrolünü ve görünürlüğünü artırarak karar vermeyi ve harekete geçmeyi kolaylaştırır.

B2B Entegrasyon Platformunu Nasıl Seçersiniz?

İşletmelerin B2B entegrasyonu seçerken dikkat etmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Şimdi bu noktaları beraber inceleyelim:

 • İhtiyacınız olan özellikleri belirleyin:

Platformun siz ve iş ortaklarınızın ihtiyaç ve işlemlerine uygun olup olmadığını kontrol edin. Platformun ortakları ve verileri birbirine nasıl bağlayacağını, verileri nasıl işleyeceğini, işlemlerin hızlı ve güvenli bir şekilde nasıl sağlanacağı gibi özelliklere dikkat edin.

 • Fonksiyonları karşılaştırın:

Entegrsayon platformlarının fonksiyonlarını birbiri ile karşılaştırın. Hangi platformun sizin ihtiyacınız olan özellikleri ve gereksinimleri en iyi şekilde karşıladığına karar verin.

 • Uyumluluğa dikkat edin:

Sahip olduğunuz uygulamalar ve veriler farklı formatlarda olabilir. Seçeceğiniz platformun birden çok sistem, ortak ve veri arasında uyumluluğu sağlamasına dikkat edin.

 • Güvenliği değerlendirin:

Enterasyon platformunun almış olduğu güvenlik önlemleri de oldukça önemlidir. Bu yüzden, platformun güvenlik için ne gibi önlemler alacağını araştırın.

 • İzleme ve raporlama özelliği

Gerçekleşen güncellemelerin ve verilerin izlenmesi ve raporlanması da oldukça önemlidir. Veri izleme sürecinin nasıl olacağının belirlenmesi gerekmektedir.

 • Masrafları karşılaştırın:

Önemli faktörlerden biri de hangi platformun hızlı ve uygun maliyetli olduğudur. Bu süreçte mümkün olan en iyi platformu seçerken ihtiyacınız olan entegrasyonu maliyetlerini araştırıp karşılaştırmasını yapın.

MIP, B2B Entegrasyonunuzu istediğiniz gibi oluşturmak için önceden oluşturulmuş birçok bağlayıcıya sahip bir IPaaS aracıdır. Hakkımızda daha fazla bilgi edinin!

Subscribe to our newsletter to dive integration world!

Join our exclusive newsletter community for insider tips, industry updates, and the latest trends in integration technology.