Ara Yazılım Nedir?

Her geçen gün değişen ve gelişen iş dünyasında işletmelerin iş süreçlerinde verimliliği artırması için farklı yazılım ve donanımları entegre etmesi gerekir. Middleware (ara yazılım), işletmelerin bu ihtiyaçlarını karşılamak için ortaya çıkmış bir yazılımdır. Bu yazımızda Ara yazılım ile ilgili detaylı bilgileri ele alacağız.

Ara Yazılım (Middleware) Tanımı

Ara yazılım, farklı uygulama ve sistemlerin birbiriyle iletişim kurması için kullanılan bir yazılım ve bulut hizmetleridir. Middleware, işletmelerin farklı teknoloji, veritabanları, uygulamaları ve sistemlerini sorunsuz bir şekilde entegre edebilmesi için bir köprü görevi görür. Middleware doğrudan iletişimi başlatamaz veya herhangi bir işlem yapamaz, ancak iki uygulamayı birbirine bağlayarak veri ve iletişim yönetimi sağlar. Örneğin, bir ara yazılım platformu SAP ve Salesforce arasında entegrasyon sağlayarak bir sistemden alınan veriyi diğerine aktarabilir.

Neden Middleware (Ara Yazılım) Kullanmalı?

Ara yazılım, uygulamalara sağladığı ortak hizmetler ile uygulamaları daha verimli hale getirir. Veriler ve kullanıcılar arasında bir bağlantı oluşturur. Buna ek olarak middleware, uygulamalar geliştirerek düzenli operasyonlara olanak sağladığı için çoklu bulut sistemlerine sahip işletmeler için uygun maliyetlidir. Middleware, işletmelere ne sağlar, bir bakalım:
  • Middleware iş sürecini düzenler ve verimliliği artırır.
  • Entegre uygulamalar arasında bilgi akışını sağlar.
  • Middleware, mesaj odaklı iletişim ve mobil uygulama desteği gibi çok çeşitli yazılım sistemlerinde kullanılır.
  • Middleware, çeşitli işletim sistemleri için hızlı ve verimli kullanım sağlar.

Ara Yazılım Nasıl Çalışır?

Ara yazılım, farkı araçlar, uygulamalar ve veritabanları arasında iletişim sürecini yönetir. Başka bir ifadeyle, ön uç uygulaması sadece ara yazılım ile iletişim kurar ve diğer arka uç yazılım bileşenlerinin dilini bilmesine gerek kalmaz. Ara yazılım; JSON, REST, XML, SOAP ve web servisleri gibi standart mesajlaşma çerçeveleri kullanır ve ön ve arka uç uygulamalar arasında veri akışı sağlar. Ayrıca, Java, C++, Python ve PHP gibi farklı program dillerinde yazılmış bileşenler arasında da iletişim kurulmasını kolaylaştırır.

Middleware Türleri Nelerdir?

Birden fazla ara yazılım türü bulunur. Bazı ara yazılım türleri, belirli bağlantılara; bazıları belirli uygulamalara; bazıları ise uygulama bileşenlerine odaklanır. En yaygın olan middleware türleri ise aşağıdaki gibidir:

Mesaj Odaklı Ara Katman Yazılımı (Message-oriented middleware: MOM)

MOM, farklı uygulamalar arasında mesaj gönderilmesi ve alınması için kullanılır. Aynı zamanda, mesajların her zaman uygun bileşenlere doğru sırayla ulaşmasını sağlar.

Nesne İsteği Aracısı (Object request broker: ORB)

ORB, farklı uygulamalarda bulunan nesnelerin birbiriyle iletişim kurmasını sağlamak amacıyla kullanılan bir middleware türüdür.

Uzak Yordam Çağrısı (Remote procedure call:RPC)

RPC, farklı uygulamalardaki prosedürleri çağırmak için kullanılır. RPC, uygulamaları daha dağıtılmış hale getirmek için kullanılabilir, bu da onların ölçeklenmesini ve yönetilmesini kolaylaştırır.

Veritabanı Ara Yazılımı

Uygulamaları, veritabanlarına bağlamak amacıyla kullanılan bir middleware türüdür. Veritabanlarından verilere erişme sürecini kolaylaştırır ve geliştiricilerin uygulama oluşturmasını basit bir seviyeye indirir.

Transaction processing monitor (TPM):

TPM, birden fazla sistemde bulunan işlemleri yönetmek amacıyla kullanılır. TPM ile işlemler başarı ile tamamlanır ve verilerin kaybolması önlenir.

Kurumsal  Hizmet Veri Yolu (Enterprise service bus: ESB)

Uygulamalar, veritabanları ve web hizmetleri gibi birden fazla türde sistemleri bağlamak için kullanılır. ESB’ler entegrasyon sürecini basitleştirerek işletmelerin sistem ve verilerini birbirine bağlamasını kolay bir hale getirir.

Bulut Ara Yazılımı Nedir?

Bulut bilişim, yazılım veya uygulama programları gibi çeşitli kaynakları paylaşmak için önemli bir bilgi işlem platformudur. İşletim sistemi ile uygulama arasındaki Bulut ara Yazılımı, kullanıcıya çeşitli avantajlar sağlar. Bulut Ara Yazılımı işlemleri, mesajlaşmayı sağlar ve iş süreçlerini basitleştirir. Veritabanları ve web sunucuları, Bulut Ara Yazılımı’na örnektir.

Ara Yazılım Bulut Bilişim İçin Neden Önemlidir?

Mevcut uygulamalar, şirket sisteminden alınıp birçok bulut tabanlı altyapıya dağıtılabilir ve bu durum karmaşıklığa yol açabilir. İşletmelerin, ara yazılımı tercih etmesinin nedeni ara yazılımın geliştirmeyi hızlandırması, maliyeti düşürmesi ve karmaşıklığı yönetmesidir. Middleware, uygulamaların daha verimli ve düzenli çalışmasını sağlar. MIP, işletmelerin entegrasyon süreçlerini tasarlamasını, yönetmesini ve izlemesini sağlayan bulut ve şirket içi seçenekler sunan bir middleware platformudur. Hazır entegrasyon paketleri ile işletmelerin farklı uygulama ve sistemleri arasında hızlı ve sorunsuz bir şekilde veri senkronizasyonu sağlar. MIP’nin hazır entegrasyon paketleri hakkında daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Subscribe to our newsletter to dive integration world!

Join our exclusive newsletter community for insider tips, industry updates, and the latest trends in integration technology.