TIMER Sender

TIMER Sender

  • Timer Entegrasyon Konnektörü: MIP’nin Timer Sender özelliği kullanılarak akış şemaları ve hizmetler zamana bağlı olarak tetiklenebilir ve çalıştırılabilir.
  • Scheduler – Cron: Bu değişken, Cron ifadesinde tanımlanan servisin çalışma aralığını ve sıklığını belirlemeye olanak sağlar. Cron ifadesi, görevleri belirli aralıklarla veya belirli tarih ve saatlerde çalışacak şekilde planlamak için kullanılır.

Örneğin görselde kullanılan ifade (0 0/15 * 1/1 * ? *) her 15 dakikada bir (0, 15, 30, 45. dakika), her saat başında (00. dakika), her gün şeklindedir. (1/1), Her ayın her günü (herhangi bir gün) çalışacak zamanlanmış bir görevi ifade eder.

Bu Cron beyanı şu şekilde okunabilir:

Saniye: 0

Dakika: Her 15 dakikada bir (dakika 0, 15, 30, 45)

Saat: Her saat başı (00.dakika)

Gün: Her gün (1/1)

Ay: Her ay

Haftanın günü: Her günün her günü için (herhangi bir gün)

Bu ifade, her saat başında, her 15 dakikada bir çalıştırılan bir görevi temsil eder. 

Entegrasyon süreçlerinizi MIP ile kolaylaştırın!

Demo Talep Edin! Entegrasyon Çözümlerimiz