SOAP

SOAP Sender

  • SOAP Entegrasyon Konnektörü: MIP üzerinden SOAP hizmetinin açılmasını sağlar. SOAP, belirli bir eylemi gerçekleştirmek için istemci tarafından bir web servisine gönderilen bir mesajdır. SOAP, XML tabanlı bir protokoldür ve genellikle HTTP veya SMTP gibi iletişim protokollerini kullanarak iletişim kurar. SOAP istekleri belirli bir hizmetin işlevselliğini ve yöntemlerini temsil eder.
  • SOAP Address: MIP üzerinden açılacak SOAP servisinin adresinin tanımlandığı alandır. Adres, bir web hizmetinin temel URL yapısını ve belirli hizmet uç noktalarını içerir. Bu adres, hizmetin sağladığı işlevleri, kaynakları ve erişilebilir noktaları belirtir.
  • WSDL Resource: WSDL (Web Services Description Language), bir SOAP (Simple Object Access Protocol) web hizmetinin işlevselliğini, kullanılabilir yöntemlerini ve iletişim ayrıntılarını tanımlayan XML tabanlı bir belgedir. WSDL dosyası, bir web servisinin sunduğu işlemlere (yöntemlere) ilişkin ayrıntıları, bu işlemlere ilişkin parametreleri ve bu işlemleri çağırmak için kullanılacak iletişim ayrıntılarını içerir.
  • Synchronous Endpoint: Synchronous Endpoint genellikle hızlı yanıt gerektiren durumlar için tercih edilir. Bu seçenek kullanıldığında istemci tarafından gönderilen istek anında işleme alınır ve yanıt alınması beklenir. Bu, işlemlerin anında gerçekleştirildiği anlamına gelir. Aksine bu özellik seçilmezse bu Endpoint, Asynchronous Endpoint olarak adlandırılır ve kullanımında istemci istek gönderir ancak hemen yanıt alınmaz. İstek, sunucu tarafından arka planda işlenir ve bir süre sonra istemciye bir yanıt iletilir. Bu durumda istemcinin işlemi beklemesine gerek kalmaz ve diğer görevlere devam edebilir.

SOAP Receiver

  • SOAP Entegrasyon Konnektörü: MIP, bir SOAP (Simple Object Access Protocol) isteğinin gönderilmesini sağlar; SOAP, belirli bir eylemi gerçekleştirmek için bir web hizmetine gönderilen bir mesajdır. SOAP, XML tabanlı bir protokoldür ve genellikle HTTP veya SMTP gibi iletişim protokollerini kullanarak iletişim kurar. SOAP istekleri belirli bir hizmetin çözümünü ve yöntemlerini temsil eder.
  • SOAP Address: SOAP adresi bir web servisinin temel URL yapısını ve spesifik hizmet noktalarını içerir. Bu adres, servisin sunduğu fonksiyonları, kaynakları ve erişilebilir noktaları belirtir.
  • SOAP Action: SOAP Action, isteğin amacını belirtir ve genellikle URI (Uniform Resource Identifier) olarak ifade edilen belirli bir hizmet yöntemini tanımlar ve hizmet tarafından sunulan işlevi belirler.
  • SOAP Envelope: SOAP Envelope, döndürülen yanıtın SOAP Envelope dahil edilip edilmeyeceğini belirtir. SOAP Envelope, SOAP (Simple Object Access Protocol) protokolü içerisinde iletilen mesajların başlangıç ve bitişini belirleyen XML tabanlı bir yapıdır. SOAP Envelope, SOAP mesajının temelini oluşturur ve mesajın başlığını, gövdesini ve diğer gerekli nitelikleri içerir. Her SOAP mesajı bir “envelope” içinde yer alan bir “header” ve bir “body” bölümünden oluşur.
  • Authorization Type: Talepte bulunan kullanıcının yetkili olup olmadığını belirlemek için kullanılan başlık türüdür. Bu başlık, sunucuya istekte bulunan tarafın kimliğini doğrulamak için bir kullanıcı adı ve parola, bir API anahtarı veya başka kimlik doğrulama bilgileri içerebilir.
  • Authentication Resource Name: Bu değişken, hizmetlerde kullanılmak üzere önceden kaydedilmiş kullanıcı adı ve şifre bilgilerini temsil eder. Her Authentication Resource Name, bir kullanıcı veya uygulama için kimlik doğrulama bilgilerini içerir.

Entegrasyon süreçlerinizi MIP ile kolaylaştırın!

Demo Talep Edin! Entegrasyon Çözümlerimiz