RESTPolling Sender

Rest Polling Entegrasyon Konnektörü

Rest Polling, cron ifadesi ile çalışma frekansını belirleyerek girilen adrese belirtilen yöntemle REST isteği gönderilmesine olanak sağlar.

REST Polling Sender

 • Polling Addresses: REST hizmet adresi, bir web hizmetinin temel URL yapısını ve belirli kaynakları veya hizmetleri temsil eden uç noktaları içerir. Bu adres, servisin sunduğu fonksiyonları, kaynakları ve erişilebilir noktaları belirtir.

 • Polling Method: REST hizmetlerinde “method” aynı zamanda HTTP yöntemi veya HTTP fiili olarak da adlandırılır. HTTP yöntemi, bir isteğin amacını belirtir ve belirli bir kaynak üzerinde gerçekleştirilecek eylemi tanımlar. RESTful servisleri, HTTP yöntemlerini kullanarak kaynaklar üzerinde çeşitli işlemler gerçekleştirir.

  • GET: Bir kaynağı okumak için kullanılır. Sunucudan veri almak için kullanılır ancak kaynakları değiştirmez.
  • POST: Yeni bir kaynak oluşturmak için kullanılır. idempotent değildir, yani bazı istekler tekrarlanamaz.
  • PUT: Bir kaynağı güncellemek için kullanılır. idempotenttir, yani çoğu istek tekrarlanabilir.
  • PATCH: Bir kaynağın belirli alanlarını güncellemek için kullanılır. Kaynağın tamamını değil, yalnızca belirli alanları günceller.
  • DELETE: Bir kaynağı silmek için kullanılır.
 • Authorization Type: Talepte bulunan kullanıcının yetkili olup olmadığını belirlemek için kullanılan başlık türüdür. Bu başlık, sunucuya istekte bulunan tarafın kimliğini doğrulamak için bir kullanıcı adı ve parola, bir API anahtarı veya başka kimlik doğrulama bilgileri içerebilir.
 • Authentication Resource Name: Bu değişken, hizmetlerde kullanılmak üzere önceden kaydedilmiş kullanıcı adı ve şifre bilgilerini temsil eder. Her Each Authentication Source Name, bir kullanıcı veya uygulama için kimlik doğrulama bilgilerini içerir.
 • Scheduler – REST Polling: Bu değişken, Cron ifadesinde tanımlanan REST Polling servisinin çalışma aralığını ve sıklığını belirlemeye olanak sağlar. Cron ifadesi, görevleri belirli aralıklarla veya belirli tarih ve saatlerde çalışacak şekilde planlamak için kullanılır.
 • Headers – Add Header: İstenilen hizmetin ihtiyaçları doğrultusunda REST hizmetine ek olarak Header eklenmesine olanak sağlar.
  • Headers – Name: Servise eklenen Header’ın adını belirler.
  • Headers – Type: Hizmete eklenen Header türünü belirler.
  • Headers – Value: Hizmete eklenen Header değerini belirler.

Entegrasyon süreçlerinizi MIP ile kolaylaştırın!

Demo Talep Edin! Entegrasyon Çözümlerimiz