Mail

Mail Entegrasyon Konnektörü

Mail connector, MIP aracılığıyla belirtilen e-posta adresine e-posta gönderilmesini sağlar.

Mail Receiver

 • Connection Parameters – SMTP Adress : E-posta gönderme işlemleri için kullanılacak Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) sunucusunun adresini belirtir. Bu adres, e-posta gönderme isteklerinin yönlendirildiği sunucu adresidir. Örnek: “smtp.example.com” veya IP adresi “192.168.1.1”
 • Connection Parameters – Timeout : SMTP sunucusuna bağlantı kurmak veya işlemi tamamlamak için saniye cinsinden maksimum süreyi belirtir.
 • Connection Parameters – Authentication Type: SMTP sunucusuna bağlanmak için kullanılacak kimlik doğrulama yöntemini belirtir. Örneğin, None, Basic veya OAuth.
 • Connection Parameters – Encryption Type: E-posta gönderme işlemlerinde kullanılacak şifreleme türünü belirtir. Örneğin, “SSL” (Secure Socket Layer) veya “TLS” (Transport Layer Security).
 • Connection Parameters – Credential Name : SMTP sunucusuna bağlanmak için kullanılacak kimlik bilgilerini belirten bir ad veya tanımlayıcı belirtir. Bu, önceden tanımlanmış kimlik doğrulama bilgilerinin kullanılmasına izin verir.
 • Mail Properties – From : Gönderenin e-posta adresini belirtir. Bu, e-postanın “From” alanında görünen adresi temsil eder.
 • Mail Properties – To : E-postanın birincil alıcısının e-posta adresini belirtir.
 • Mail Properties – CC : E-postanın CC (Carbon Copy) alıcılarının e-posta adreslerini belirtir.
 • Mail Properties – BCC : E-postanın BCC (Blind Carbon Copy) alıcılarının e-posta adreslerini belirtir.
 • Mail Properties – Subject : E-postanın konusunu belirtir. Konu, e-postanın özünü kısaca ifade eder.
 • Mail Properties – Body Encoding : E-posta gövdesinin kodlama türünü belirtir. Örneğin, “UTF-8”.
 • Mail Properties – Body Mime Type : E-posta gövdesinin MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) türünü belirtir. Örneğin, “text/plain” veya “text/html”.
 • Mail Properties – Body – Gövde : E-postanın gövdesini, yani e-posta iletisinin ana metnini belirtir.
 • Mail Properties – Add Attachment : E-posta ile birlikte gönderilecek bir ek eklemek için kullanılır. Bu seçenek seçildikten sonra aşağıdaki ek seçeneklerinin doldurulması gerekir.
 • Mail Properties – Attachment Name : E-posta ile gönderilecek ekli dosyanın adını belirtir.
 • Mail Properties – Attachment Mime Type : E-posta ile gönderilecek ekli dosyanın MIME türünü belirtir. Örneğin, “application/pdf”.
 • Mail Properties – Attachment Expression : Ekli dosyanın program içindeki ifadesini veya yolunu belirtir.

Entegrasyon süreçlerinizi MIP ile kolaylaştırın!

Demo Talep Edin! Entegrasyon Çözümlerimiz