JDBC

JDBC Entegrasyon Konnektörü

JDBC connector, cron ifadesi tarafından belirlenen çalışma sıklığı ile JDBC kullanılarak PostgreSQL, MsSQL, MySQL ve Oracle gibi veritabanlarından veri alınmasını sağlar. Yakalanan veriler daha sonra entegrasyon akışında işleme amacıyla kullanılabilir.

JDBC Sender

  • JDBC Name: Bağlanmak istediğiniz önceden tanımlanmış veritabanının adı yazılır.
  • JDBC Query: JDBC query (sorgu), JDBC üzerinden veritabanına gönderilen SQL (Structured Query Language) sorgularını ifade eder. SQL sorguları veritabanından veri alma, veri ekleme, güncelleme veya silme gibi işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır.
  • Return As: Sorgudan elde edilen sonucun hangi tipte döndürüleceği belirlenir, JSON, CSV veya XML tiplerinde döndürülebilir.
  • Scheduler – JDBC Polling: Bu değişken Cron ifadesinde tanımlanan JDBC Sender servisinin çalışma aralığının ve sıklığının belirlenmesini sağlar. Cron ifadesi, görevleri belirli aralıklarla veya belirli tarih ve saatlerde çalışacak şekilde zamanlamak için kullanılır.

JDBC Receiver

  • JDBC Name: Bağlanmak istediğiniz önceden tanımlanmış veritabanının adı yazılır.
  • JDBC Query: JDBC sorgusu, JDBC üzerinden veritabanına gönderilen SQL (Structured Query Language) sorgularını ifade eder. SQL sorguları veritabanından veri alma, veri ekleme, güncelleme veya silme gibi işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır.
  • Return As: Sorgudan elde edilen sonucun hangi tipte döndürüleceği belirlenir, JSON, CSV veya XML tiplerinde döndürülebilir.

Entegrasyon süreçlerinizi MIP ile kolaylaştırın!

Demo Talep Edin! Entegrasyon Çözümlerimiz