Google Pub/Sub

Google Pub/Sub Entegrasyon Konnektörü

Google Cloud Pub/Sub, Google Cloud Platform tarafından sağlanan bir mesajlaşma hizmetidir. Uygulamalar ve sistemler arasında eşzamansız mesajlaşmayı mümkün kılar. Pub/Sub, yayıncıların belirli konulara mesaj gönderdiği ve abonelerin bu mesajları ilgilendikleri konulardan aldığı bir yayıncı-abone modelini izler.

Google Pub/Sub Sender

  • Project ID: Project ID, Pub/Sub hizmetinin kullanıldığı belirli bir Google Cloud Platform projesiyle ilişkili tanımlayıcıyı ifade eder.
  • Destination Name: Tüketici için bu, abonelik adı olacaktır. Bir abonelik için destination name (hedef adı), bir proje içindeki belirli bir konuyla ilişkili aboneliğin benzersiz tanımlayıcısı olacaktır.
  • Google Pubsub Credential: Google Pubsub credential, Google Pubsub Service kullanarak veri aktarımları gerçekleştirmek için kullanılan kimlik doğrulama bilgilerini ifade eder. Önceden tanımlanmış bir kimlik bilgisinin adı verilir.
  • Maximum Messages Per Poll: Tek bir API çağrısında sunucudan alınacak maksimum mesaj sayısını ifade eder.
  • Concurrent Consumers: Abonelikten tüketen paralel akış sayısıdır.
  • Ack Mode: Ack Mode, abone istemcileri tarafından alınan mesajların başarılı bir şekilde işlendiğini onaylamak için kullanılan onay modunu ifade eder.  AUTO = değişim tamamlandığında onaylanır. NONE = aşağı akış süreci açık bir şekilde ack/nack yapmalıdır. Enum values: AUTO, NONE

Google Pub/Sub Receiver

  • Project ID: Project ID, Pub/Sub hizmetinin kullanıldığı belirli bir Google Cloud Platform projesiyle ilişkili tanımlayıcıyı ifade eder.
  • Destination Name: Üretici için bu, konu adı olacaktır. Bir konu için destination name (hedef adı), bir Google Cloud projesi içinde o konunun benzersiz tanımlayıcısını ifade eder.
  • Google Pubsub Credential: Google Pubsub ceredential, Google Pubsub Service kullanarak veri aktarımları gerçekleştirmek için kullanılan kimlik doğrulama bilgilerini ifade eder. Önceden tanımlanmış bir kimlik bilgisinin adı sağlanır.

Entegrasyon süreçlerinizi MIP ile kolaylaştırın!

Demo Talep Edin! Entegrasyon Çözümlerimiz