Azure Storage Queue​

Azure Storage Queue Entegrasyon Konnektörü

Azure Storage Queue, Microsoft Azure’da bulunan ve bir uygulamanın veya sistemin farklı bileşenleri arasındaki iletişimi kolaylaştırmaya yardımcı olan bir mesajlaşma hizmetidir. Uygulama bileşenleri arasında asenkron iletişime olanak tanıyarak mesaj alışverişinde bulunmalarına olanak tanır.

Azure Storage Queue Sender

  • Queue Name: Queue kaynağının adı.
  • Azure Credentials: Azure Credentials, Azure Storage Queue Service kullanılarak veri aktarımlarını gerçekleştirmek için kullanılan kimlik doğrulama bilgilerini ifade eder. Daha önce tanımlanmış bir kimlik bilgisinin adı sağlanır.
  • Account Name: Azure queue services ile kimlik doğrulama için kullanılacak Azure hesap adı.
  • Maximum Number of Messages: Alınacak maksimum mesaj sayısı; queue’da istenenden daha az mesaj varsa tüm mesajlar döndürülür. İzin verilen aralık 1 ila 32 mesajdır.
  • Scheduler – Cron: Bu değişken, tanımlanan Azure Storage Queue Service (Sender) hizmetinin Cron formatında çalışma aralığını ve sıklığını belirlemeye olanak sağlar. Cron, görevleri belirli aralıklarla veya belirli tarih ve saatlerde çalışacak şekilde planlamak için kullanılır.

Azure Storage Queue Receiver

  • Queue Name: Queue kaynağının adı.
  • Azure Credentials: Azure Credentials, Azure Storage Queue Service kullanılarak veri aktarımlarını gerçekleştirmek için kullanılan kimlik doğrulama bilgilerini ifade eder. Daha önce tanımlanmış bir kimlik bilgisinin adı sağlanır.
  • Account Name: Azure queue services ile kimlik doğrulama için kullanılacak Azure hesap adı.

Entegrasyon süreçlerinizi MIP ile kolaylaştırın!

Demo Talep Edin! Entegrasyon Çözümlerimiz