Azure Blob Storage

Azure Blob Storage Entegrasyon Konnektörü

Azure Blob Storage, Microsoft Azure tarafından sağlanan bulut tabanlı bir depolama hizmetidir. Metin veya ikili veriler gibi büyük miktarda yapılandırılmamış veriyi kolay ve verimli bir şekilde depolamak için tasarlanmıştır.

Azure Blob Storage Sender

 • Container Name: Blob kapsayıcı adı.
 • Azure Credential: Azure credential (kimlik bilgileri) Azure Storage Blob Service kullanarak veri aktarımları gerçekleştirmek için kullanılan kimlik doğrulama bilgilerine başvurur. Önceden tanımlanmış bir kimlik bilgisinin adı sağlanır.
 • Account Name: Azure blob hizmetleriyle kimlik doğrulama için kullanılacak Azure hesap adı.
 • Blob Name: Bir kapsayıcıdan belirli blobu tüketmek için blob adı.
 • Scheduler – Cron: Bu değişken, Cron biçiminde tanımlanan Azure Depolama Blob Service (Sender) hizmetinin çalışma aralığını ve sıklığını belirlemeyi sağlar. Cron, görevleri belirli aralıklarla veya belirli tarih ve saatlerde çalışacak şekilde zamanlamak için kullanılır.

Azure Blob Storage Receiver

 • Azure Credential: Azure credential, Azure Storage Blob Service kullanarak veri aktarımları gerçekleştirmek için kullanılan kimlik doğrulama bilgilerine başvurur. Önceden tanımlanmış bir kimlik bilgisinin adı sağlanır.
 • Account Name: Azure blob hizmetleriyle kimlik doğrulama için kullanılacak Azure hesap adı.
 • Blob Name: Bir kapsayıcıdan belirli blobu tüketmek için blob adı.
 • Blob Type: Her blob türü için uygun ayarları başlatmak amacıyla blob türü. Enum values: blockblob, appendblob, pageblob
 • Maximum Size of Each Block: Her blobun maksimum boyutu.
 • Content Encoding: Blob için belirtilen içerik kodlaması.

Entegrasyon süreçlerinizi MIP ile kolaylaştırın!

Demo Talep Edin! Entegrasyon Çözümlerimiz