AWS Simple Queue

AWS Simple Queue Entegrasyon Konnektörü

Amazon Simple Queue Service (SQS), Amazon Web Services (AWS) tarafından sağlanan tam olarak yönetilen bir mesaj sıralama hizmetidir. Dağıtılmış yazılım bileşenleri veya mikro hizmetler arasında bağımsız ve eşzamansız iletişim sağlar.

AWS Simple Queue Sender

  • Queue Name: Queue name, hizmet içindeki belirli bir kuyruğa atanan benzersiz tanımlayıcı veya etiket anlamına gelir.
  • AWS Credential: Aws credential, Aws Simple Queue Service kullanarak veri aktarımları gerçekleştirmek için kullanılan kimlik doğrulama bilgilerini ifade eder. Önceden tanımlanmış bir kimlik bilgisinin adı sağlanır.
  • Region: SQS istemcisinin çalışması gereken bölge. Bu parametreyi kullanırken, yapılandırma bölgenin adının küçük harfle yazılmasını bekleyecektir (örneğin ap-east-1)
  • Maximum Messages Per Poll: Her ankette yoklama sınırı olarak maksimum mesaj sayısını alır. Varsayılan olarak sınırsızdır, ancak sınırsız olarak devre dışı bırakmak için 0 veya negatif sayı kullanın.
  • Delay: Bir sonraki anketten önceki milisaniye.
  • Delete After Read: Mesaj okunduktan sonra SQS’den silinir.

AWS Simple Queue Receiver

  • Queue Name: Queue name, hizmet içindeki belirli bir kuyruğa atanan benzersiz tanımlayıcı veya etiket anlamına gelir.
  • AWS Credential: Aws credential, Aws Simple Queue Service kullanarak veri aktarımları gerçekleştirmek için kullanılan kimlik doğrulama bilgilerini ifade eder. Önceden tanımlanmış bir kimlik bilgisinin adı sağlanır.
  • Region: SQS istemcisinin çalışması gereken region (bölge). Bu parametreyi kullanırken, yapılandırma bölgenin küçük harfli adını bekleyecektir (örneğin ap-east-1)

Entegrasyon süreçlerinizi MIP ile kolaylaştırın!

Demo Talep Edin! Entegrasyon Çözümlerimiz